Simbolos de la Parroquia

Los símbolos de la Parroquia, representan la riqueza histórica económica y cultural de nuestra querida Parroquia.

BANDERA DE LA PARROQUIA.

agualleturo 17

ESCUDO DE LA PARROQUIA.

agualleturo 18